Skip to content

2022 Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Kapsamında Ödül Kazanan Bildiriler

DANIŞMANLIK İŞLETMELERİNİN İŞLEVLERİ VE AİLE İŞLETMELERİNE KATKILARI

Dr. Öğr. Üyesi Haldun TURAN

FİNANSAL YÖNETİMDE META-SEZGİSEL ALGORİTMA UYGULAMALARINA BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU, Doktora Öğr. Farshad GANJİ

DÜNDEN YARINA NATO’NUN YÖNETİMİ

Dr. Hüsmen AKDENİZ

DİJİTAL LİDERLİK ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Doç. Dr. Selma KILIÇ KIRILMAZ, Doç. Dr. İsmail ŞİMŞİR,

Doç. Dr. Sena ERDEN AYHÜN, Doç. Dr. Erdal AYDIN