Skip to content

Kurullar

KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Özgür GÖZÜKARA, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Ali AKDEMİR – Kongre Başkanı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK- Kongre Başkanvekili
Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT – Kongre Genel Sekreteri 
Dr. Cumali YAŞAR – Kongre Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Dr. Vildan DURMAZ – Kitap Yayın Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU – Akademik Değerlendirme Kurul Başkanı
Hakan Öztürk – Genel Müdür, İş Dünyasından Sorumlu
Prof. Dr. Murat TAŞ – ABD ve Amerika Kıtası Ülkeleri Tanıtım Sorumlusu
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA – Orta Asya Ülkeleri Tanıtım Sorumlusu
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR – Oturum Oluşturma ve Koordinasyon Sorumlusu
Prof. Dr. Uğur YOZGAT – Akademik İçerik Oluşturma Sorumlusu
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN – Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
Prof. Dr. Serap İNCAZ – Danışma Kurulu ve Organizasyon Sorumlusu
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE – Genel Organizasyon ve Finansal İşler Sorumlusu
Prof. Dr. Tuğba KARABULUT – Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN – Genel Organizasyon Sorumlusu
Doç. Dr. Vildan DURMAZ – Genel Organizasyon Sorumlusu
Doç. Dr. Çiğdem KAYA – Finansal İşler Sorumlusu
Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY – Genel Finansal Yönetim Sorumlusu
Doç. Dr. Yener PAZARCIK – Genel Organizasyon Sorumlusu
Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ – Akademik İçerik Sorumlusu
Doç. Dr. Erdal AYDIN – Çalıştay Organizasyonu Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Volkan HACIOĞLU – Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATAN – Finansal İşler Sorumlusu
Dr. Haydar Baki DOĞAN – Finansal İşler Sorumlusu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ GÖREV TANIMLARI
1. Kongrenin tanıtımı, özellikle kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
2. Danışma Kurulunda yer almayan Kamu-Üniversite-Özel sektör ve STK’ların danışma kuruluna dâhil edilmesi konusunda talep ve önerilerini almak,
3. Danışma Kurulunda yer almayan özel sektör ve STK’lardan konuşmacı ve panelist belirleyip davet etmek.
4. Kongre ile STK’ların, kamu ve özel sektörün etkileşimini artırmak.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Murat TAŞ, ABD ve Amerika Kıtası Ülkeleri Tanıtım Sorumlusu
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA, Orta Asya Ülkeleri Tanıtım Sorumlusu
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR, Oturum Oluşturma ve Koordinasyon Sorumlusu
Prof. Dr. Uğur YOZGAT, Akademik İçerik Oluşturma Sorumlusu
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
Prof. Dr. Serap İNCAZ, Danışma Kurulu ve Organizasyon Sorumlusu
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE, Genel Organizasyon ve Finansal İşler Sorumlusu
Prof. Dr. Tuğba KARABULUT, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN, Genel Organizasyon Sorumlusu
Doç. Dr. Vildan DURMAZ, Genel Organizasyon Sorumlusu
Doç. Dr. Çiğdem KAYA, Finansal İşler Sorumlusu
Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY, Genel Finansal Yönetim Sorumlusu
Doç. Dr. Yener PAZARCIK, Genel Organizasyon Sorumlusu
Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ, Akademik İçerik Sorumlusu
Doç. Dr. Erdal AYDIN, Çalıştay Organizasyonu Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Volkan HACIOĞLU, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATAN, Finansal İşler Sorumlusu
Dr. Haydar Baki DOĞAN, Finansal İşler Sorumlusu
Tevekkül SEFEVİ– Sefevi Holding, Azerbaycan
Dr. Bahrullah SAFİ– Vice President International Acacia University, Arizona, USA
Dr. Akbar VALDBİGİ – Elmi-Karbordi University, Sanandaj, Iran
Assoc. Prof. Dr. Aslı ÖĞÜNÇ – Texas A&M – Commerce
Assoc. Prof. Dr. Wallace Williams – Texas A&M – Commerce
Doç. Dr. Gulzhanat Tayauova – Turan Üniversitesi, Almatı, Kazakistan
Doç. Dr. Dinara Dauyen – Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, E-mail: dinara_dauen@mail.ru
Prof. Dr. Nurshat Zhumadil – Karaganda Bolaşak Akademisi, E-mail: nurshatkz64@gmail.com
Prof. Dr. Zharkynbike Suleimenova – Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi, E-mail: zharkyn123@mail.ru
Doç. Dr. Ali Topcuk – Benelux Üniversitesi, E-mail: topcukali@gmail.com
Prof. Dr. Tınıştık Yermekova – Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi, E-mail: ken_tina@mail.ru
Prof. Dr. Hayrettin Kemal Sezen – Altınbaş Üniversitesi, E-mail: hksezen22@gmail.com
Doç İlahe Gurbanlı – AMEA Dilçilk Enstetutuse, Azerbaycan, E-mail: gurbanovailahe@gmail.com
Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi – İstanbul Kültür Üniversitesi, E-mail: c.yesevi@iku.edu.tr
Prof. Islam Zhemeney – Al Farabi Kazakh Üniversitesi, E-mail: jemeneyislam@yahoo.com
Prof. Dr. Kalamkas KALYBAEVA – Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, E-mail: azkal2015@bk.ru
Prof. Dr. Zhanna Zhusupova – Zubanov Üniversitesi, E-mail: zhanna.zhusupova@inbox.ru
Prof. Dr. Kalbike Yesenova – Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi, E-mail: kalbike_65@mail.ru
Prof. Dr. Abisheva Onal – Abai Universitesy Almaty, Kazakistan, E-mail: artbura@gmail.com
Doç. Dr. Nazgul Isabaeva – Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi, E-mail: nisabaeva18@gmail.com
Doç. Dr. Mukhtarbek SHAİKMEMELOV – Felsefe, Siyaset ve Din Bilimleri Enstitüsü, Almatı, Kazakistan, E-mail: muhtarbek64@mail.ru
Prof. Dr. Rustem Kadirzhanov – Abilay Han Kazak Dünya Dilleri ve Uluslararaı İlişkiler Üniversitesi, E-mail: rustem_kadyrzhan@mail.ru
Prof. Dr. Yurii BULUKTAYEV – Felsefe, Siyaset Bilimleri ve Din Bilimleri Enstitüsü Almatı-Kazakistan, E-mail: buluktaev49@mail.ru
Av. Jeiran Memmedova – Hukukçu, Azerbaycan
Doç. Dr. Aynur Gazanfargizi – Hazar Üniversitesi, Azerbaycan, E-mail: aynurqezenferqizi@yahoo.com
Sebahattin Sivrikaya – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, E-mail: sebahattin.sivrikaya@manas.edu.kg

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ GÖREV TANIMLARI
1. Kongreye yararlı olacağı düşünülen bilim insanlarının bildirili ve/veya bildirisiz katılımını teşvik etmek.
2. Kongreye gönderilen bildiri genişletilmiş özetleri ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak.
3. Kongre Akademik Değerlendirme Kurulu’nun elektronik ortamda kendisine ileteceği genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesini istenen formatta ve zaman aralığında yapmak.
4. Kongreye katılmaları halinde (kıdemli olan üyelerin) paralel oturumlarda başkanlık yapmak.
5. Katılımları halinde kongre katılım bedelinin yarısını (1/2) ödemek.
6. Akademik dergilerde makale olarak yayınlatılabilecek bildirilerin belirlenmesine katkı sağlamak. Bu karar, sadece teşvik mahiyetinde olup; bildirilerin yayınlanacağı taahhüdü değildir. İlgili bildirilerin, ayrıca, söz konusu dergilerin hakem inceleme sürecinden geçmesi gerekmektedir.

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU, AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURUL BAŞKANI
Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ
, KATEGORİ 1: KAVRAMSAL-KURAMSAL AÇIDAN YÖNETİM
Prof. Dr. Uğur YOZGAT, KATEGORİ 2: KONUSAL-TEMATİK AÇIDAN YÖNETİM
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR, KATEGORİ 3: KURUMSAL AÇIDAN YÖNETİM
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA, KATEGORİ 4: KURUMLARARASI ETKİLEŞİM-GEÇİŞ AÇISINDAN YÖNETİM

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT, KONGRE GENEL SEKRETERİ
Dr. Öğr. Gör. Cumali YAŞAR
, Genel Sekreter Vekili, Web Tasarım Sorumlusu
Barış SEZEN, Web Tasarım ve Teknik Destek
Elif ÖZCEYLAN, Web Tasarım ve Teknik Destek
Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ, Kongre Planlama ve Yürütme
Doç. Dr. Gönül KONAKAY, Lojistik Sorumlusu
Doç. Dr. Sanem BERKÜN, Akademik Dergi İletişim Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Habibe GÜNGÖR, Uluslararası İşler
Dr. Naciye KAYA, Resmi Yazışmalar Sorumlusu
Dr. A. Haşim İNAL, Kongre Panel Sorumlusu
Dr. Zeki ÇETİN, Finans ve Muhasebe Sorumlusu
Öğr. Gör. Nural YEMİŞÇİ, Sponsorlar ve Tanıtım Sorumlusu
Öğr. Gör. Yasemin DURAN, Poster Tasarım Sorumlusu
Av. Çağla ARSLAN BOZKUŞ, Örgütlerin Yönetimi Eğitim Semineri Geliştirme Sorumlusu
İlkay GÖZÜKARA, Lojistik Destek Sorumlusu
Dr. Nesrin BAŞPINAR, Yerel Yönetim Sorumlusu
Doç. Dr. Aylin Erdoğdu, Örgütlerin Yönetimi Dergisi Sorumlusu
Burcu Hişman, Sosyal Medya Sorumlusu

BİLİM KURULU ÜYELERİ (Alfabetik Sıraya Göre)
Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY, İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ, Wisconsin State University
Prof. Dr. Ahmet DURMAZ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Agah Sinan ÜNSAR, Trakya Üniversitesi
Dr. Aigul ISKAKOVA, Abai Kazakh National Pedagogical University
Prof. Dr. Ali AKDEMİR, İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Arzu MAMMADOVA, Baku Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Arwaa Fkhri Abdulateef ALBAYATİ, University of Baghdad
Doç. Dr. Aslı AYBARS, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN, Erciyes Ünviversitesi
Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU, Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe CİNGÖZ, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Yiğit ŞAKAR, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Babek TAHERİ, Heriot Watt University 
Doç. Dr. Bakyt KİYASSOVA, Abay Milli Kazak Üniversitesi
Prof. Dr. Batuhan GÜVEMLİ, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Berit GÖKÇE CEYLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Berk KÜÇÜKALTAN, Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA, İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen KARPAK, Youngstown State University
Doç. Dr. Burak Şakir ŞEKER, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent DEMİR, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Cüneyt AKALIN, İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN, İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem KAYA, Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU, Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan PERİNCEK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Didem RODOPLU ŞAHİN,   Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru GÖZÜKARA, İstanbul Arel Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARPUZOĞLU ÖZELMAS, Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Enrique BONSON, University of Huelva
Prof. Dr. Enver DURAN, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA TÜRK, University of South Carolina
Doç. Dr. Erdal AYDIN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Doç. Dr. Erdal ŞEN, Rumeli Üniversitesi 
Prof. Dr. Erkan BAYRAKTAR, American University of the Middle East 
Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU, Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Evren AYRANCI, Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SEMERCİÖZ, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Flera SAYFULINA, Kazan Federal Üniversitesi
Prof. Dr. Francesco SIDOTI, University of L’Aquila
Prof. Dr. Göksel ATAMAN, Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Gönen DÜNDAR, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT, Nişantaşı Üniversitesi
Doç. Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE, Ordu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güven Gürkan İNAN, Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan KAĞNICIOĞL, Anadolu Üniversitesi 
Doç. Dr. Hakan KOÇ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Haydar DOĞAN, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Halit KESKİN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Harold Andrew PATRICK, Jain University
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA, Kocaeli Üniversitesi 
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Arel Üniversitesi 
Prof. Dr. Hikmet BAŞMAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin İNCE, Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ANIL, İstanbul Kent Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur KUMKALE, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. İrge ŞENER, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. John E. SPILLAN, University of North Carolina at Pembroke
Doç. Dr. Kerem MEMMEDOV, Bakü Devlet Üniversitesi 
Prof. Dr. Kıymet ÇALIYURT, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Korhan OYMAN, Florida Isttitute of Technology 
Prof. Dr. Mahmut ARSLAN, İbn Haldun Üniversitesi 
Prof. Dr. Mahmut GÜLER, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Güneş YAVUZER, Haliç Üniversitesi
Doç. Dr. Mine AFACAN FINDIKLI, Beykent Üniversitesi 
Prof. Dr. Muhittin KARABULUT, İstanbul Arel Üniversitesi 
Dr. Murad ISKENDEROV, Baku Mühendislik Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa PAKSOY, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. N. Öykü İYİGÜN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Naciye KAYA, Adalar Belediye Müfettişi
Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Nesrin BAŞPINAR, Küçükçekmece Belediyesi
Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Nevide Akpınar DELLAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal KARTALTEPE BEHRAN, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU, İstanbul Arel Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZCAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATAN, Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Rafail HESENOV, Bakü Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Rajen MOOKERJEE, Penn State University
Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU, Trakya Üniversitesi
Dr. Saltuk DURAN, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Sanem BERKÜN, Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Seda ÜNSAR, Doğuş Üniversitesi
Doç. Dr. Selva STAUB , Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Sena ERDEN AYHÜN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Serap İNCAZ, Kırklareli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Bilir GÜLER, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Sezer CİHAN GÜNAYDIN, Arel Üniversitesi
Dr. Sibel BİLKAY, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel TURAN, Trakya Üniversitesi
Dr. Suzanna ERGUN, Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Talha HARCAR, Penn State University
Doç. Dr. Tayfun YILDIZ, Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğba KARABULUT, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YOZGAT, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Usama Abdulrahman Numan AlDOURI, University of Baghdad
Prof. Dr. Ülkü UZUNÇARŞILI, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Vasila HACIYEVA, Western Caspian University
Doç. Dr. Vildan DURMAZ,   Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Volkan HACIOĞLU, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Volkan TATAR, İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY, İstanbul Arel Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Yasin AKSOY, İstanbul Arel Üniversitesi
Yasin ROFCANİN, University of Bath
Doç. Dr. Yener PAZARCIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Yıldız Sadettin ABDULGANİ, University of Baghdad
Prof. Dr. Zeliha CENGİZ ESER, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Zhampeisova KORLAN KABYKENKYZY, Abai Kazakh National Pedagogical University
Prof. Dr. Zlatko ZHOGLEV, St. Kliment Ohridski Bitola Üniversitesi
Doç. Dr. Slimane Ed-Dafali –  Chouaib Doukkali University (Morocco)
Prof. Dr. Mustafa Sağsan – Cyprus International University
Dr. Öğr. Üyesi Eşref Bodur – Girne Amerikan Üniversitesi MARINE SCHOOL / DUYO (DENİZCİLİK ULAŞTIRMA YÜKSEK OKULU)
Doç. Dr. Abdurrahman Benli – Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep Kahvecioğlu – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akkoyun – Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Prof. Dr. Rena Doering – Alamo Colleges San Antonio
Dr. Louis Agnese – Texas Health and Science University
Elizabeth Haan – Alamo Colleges San Antonio
Prof. Dr. Velica “Val” Calvert – Alamo Colleges San Antonio
Dr. Kudret Çeltekligil – Arel Üniversitesi
Dr. Aziza Syzdykova – Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi
Dr.Aktolkin Abubakirova – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi
Dr.Ana Kundid Novokmet – University of Split, Croatia
Dr.Agata Borowska-Pietrzak – University of Gdansk, Poland
Assoc. Prof. Dr. Senka Borovac Zekan – University of Split, Croatia
Assoc. Prof. Dr. Mojmir Sabolovic – Prague University of Economic and Business
Prof. Dr. İrade Gulmalı Kızı Hacıyeva – Dr. İrade Omurga Merkezi, Azerbaycan
Prof. Dr. Krzysztof Motyka – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Doç. Dr. Volkan Tatar – Arel Üniversitesi
Dr. Akbar Valadbigi – Elmi-Karbordi University, Sanandaj, Iran
Dr. Ragif Huseynov – Azerbaijan Technological University Faculty of Economics and Management
Dr. Bahrullah Safi – Vice President International Acacia University, Arizona, USA
Doç. Dr. Murteza Hasanoğlu – Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İdarecilik Akademisi
Assoc. Prof. Dr. Aslı Öğünç – Texas A&M – Commerce
Assoc. Prof. Dr. Wallace Williams – Texas A&M – Commerce
Doç. Dr. Gulzhanat Tayauova – Turan Üniversitesi, Almatı, Kazakistan
Dr. Dinara Ashimova – Abay Üniversitesi, Almaty/Kazakistan
Doç. Dr. Dinara Dauyen – Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, E-mail: dinara_dauen@mail.ru
Prof. Dr. Nurshat Zhumadil – Karaganda Bolaşak Akademisi, E-mail: nurshatkz64@gmail.com
Prof. Dr. Zharkynbike Suleimenova – Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi, E-mail: zharkyn123@mail.ru
Doç. Dr. Ali Topcuk – Benelux Üniversitesi, E-mail: topcukali@gmail.com
Prof. Dr. Tınıştık Yermekova – Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi, E-mail: ken_tina@mail.ru
Prof. Dr. Hayrettin Kemal Sezen – Altınbaş Üniversitesi, E-mail: hksezen22@gmail.com
Doç İlahe Gurbanlı – AMEA Dilçilk Enstetutuse, Azerbaycan, E-mail: gurbanovailahe@gmail.com
Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi – İstanbul Kültür Üniversitesi, E-mail: c.yesevi@iku.edu.tr
Prof. Islam Zhemeney – Al Farabi Kazakh Üniversitesi, E-mail: jemeneyislam@yahoo.com
Prof. Dr. Kalamkas KALYBAEVA – Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, E-mail: azkal2015@bk.ru
Prof. Dr. Zhanna Zhusupova – Zubanov Üniversitesi, E-mail: zhanna.zhusupova@inbox.ru
Prof. Dr. Kalbike Yesenova – Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi, E-mail: kalbike_65@mail.ru
Prof. Dr. Abisheva Onal – Abai Universitesy Almaty, Kazakistan, E-mail: artbura@gmail.com
Doç. Dr. Nazgul Isabaeva – Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi, E-mail: nisabaeva18@gmail.com
Doç. Dr. Mukhtarbek SHAİKMEMELOV – Felsefe, Siyaset ve Din Bilimleri Enstitüsü, Almatı, Kazakistan, E-mail: muhtarbek64@mail.ru
Prof. Dr. Rustem Kadirzhanov – Abilay Han Kazak Dünya Dilleri ve Uluslararaı İlişkiler Üniversitesi, E-mail: rustem_kadyrzhan@mail.ru
Prof. Dr. Yurii BULUKTAYEV – Felsefe, Siyaset Bilimleri ve Din Bilimleri Enstitüsü Almatı-Kazakistan, E-mail: buluktaev49@mail.ru
Esmetova Balcan – Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi E-mail: eshmetova.balzhan@gmail.com
Dr. Dinara Ashimova – Abay Kazak Üniversitesi Almatı, Kazakistan, E-mail: dikona12.88@mail.ru
Doç. Dr. Aynur Gazanfargizi – Hazar Üniversitesi, Azerbaycan, E-mail: aynurqezenferqizi@yahoo.com
Dr. Meiramkul ISSAYEVA – İstanbul Ticaret Üniversitesi, E-mail: missayeva@ticaret.edu.tr