Skip to content

Dergi

ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ DERGİSİ

(JOURNAL OF MANAGEMENT OF ORGANISATIONS)

Dergi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Sosyal ve beşeri bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, akademisyenlere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı amaçlamakla birlikte tüm sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, odalar, kooperatifler ve sendikalar)  yönetimini de kapsar. Örgütlerin Yönetimi Topluluğunun Örgütlerin Yönetimi Dergisi güncel, bilimsel normlara ve bilimin etiğine uygun özgün ve yenilikçi disiplinler arası çalışmaları yayınlamayı amaç edinir.

Örgütlerin Yönetimi Topluluğunun kitabı, çalıştayı, konferansı ve Örgütlerin Yönetimi Dergisi var. Dergi, Sosyal ve Beşeri Bilimler konularını kapsayan bir dergidir.

Örgütlerin Yönetimi Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında insanlığın sorunlarını çözecek, gelişimini sağlayacak ve yeniliklere dönüşmesini temin edecek özgün araştırmaları yayınlamaktadır. Dergimiz yılda iki kez olmak üzere Türkçe ve İngilizce yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen ve kabul edilen tüm çalışmalar elektronik olarak okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.

Kongrede sunulan seçilmiş bildiriler de dergide yayınlanacaktır.

Dergimiz 4 kategoride yayın kabul etmektedir. Bunlar:

  • Kavramsal –Kuramsal Açılardan Yönetim
  • Tematik-Konusal Açılardan Yönetim
  • Kurumsal Yönetim
  • Kurumlararası Geçiş Açısından temalarıdır.

 

Dergimiz Ocak 2023 için makale kabul etmektedir. Değerli okuyucularımıza duyurulur.

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Örgütlerin Yönetimi
Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen tüm araştırmalar en az 2 hakem
tarafından değerlendirilir. Çalışmalar ile ilgili tüm süreçler “Kapalı
Değerlendirme” ile yürütülerek hem yazarlar hem de hakemlerin birbiri ile
iletişim kurmalarını engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale
ile ilgili son karar Koordinatör Editör veya Yönetici Editör tarafından hakem ve
Alan Editörü görüşlerine bağlı olarak verilir.

Dergi Yazı Kurulu
Koordinatör Editör
Prof. Dr. Ali AKDEMİR, İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: aliakdemir@arel.edu.tr
Yönetici Editör
Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU, İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: aylinerdogdu@arel.edu.tr
Alan Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOZKURT (K1,K3) , Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT (K2),
Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELEN ( K1,K4) Prof. Dr. Sema YİĞİT (K1, K2)
Editoryal Asistan
Burcu HIŞMAN
Hakem Kurulu
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR, Prof. Dr. Ali Sait SEVGENER, Prof. Dr. Nurdan
ÇOLAKOĞLU, Prof. Dr. Ayşe AKYOL, Prof. Dr. İsmail Melih BAŞ, Prof. Dr.
Harun DEMİRKAYA, Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Prof. Dr. Uğur YOZGAT, Prof.
Dr. Gürol ÖZCÜRE, Doç. Dr. Oben ÜRÜ, Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY,
Doç. Dr. Volkan TATAR, Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE, Dr. Öğr. Üyesi
Yasin AKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Orkun İÇTEN, Dr. Öğr. Üyesi Volkan
HACIOĞLU, Dr. Haydar BAKİ.
E-posta: aliakdemir@arel.edu.tr

Makalenizi yazım kuralları dosyamızı kullanarak yazabilirsiniz, dosyayı indirmek
için tıklayınız (Link hazırlanacak). (Güncelleme: **/**/2022). Aşağıda yazım
kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

İlk başlık makalenin diliyle hazırlanmalı, diğer başlık ise diğer dille (anadil
İngilizce ise Türkçe) yazılmalıdır. Makale başlıkları 14 punto büyüklüğünde ve
ortalanmış olmalıdır. İlk başlık kalın, diğer başlık ise kalın ve italik olarak
yazılmalıdır. Başlıktaki ilk kelime dışında tüm harfler küçük harfle yazılmalıdır.
İlk makale başlığından önce 10 nk sonra 3 nk boşluk bırakılmalıdır. Tüm
başlıklarda “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır. Alfa, beta, delta gibi
Latin alfabesinde bulunmayan harfler açık okunuşlarıyla kullanılmalıdır.

Yazarların tüm isimlerinin sadece ilk harfleri büyük, soy isimlerinin ise tamamı
büyük olarak yazılmalıdır. Yazar isim ve soy isimleri sayfa ortalanmış ve italik
yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra 10 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazarların
adres bilgileri belirtilen sıra ile her bir farklı adres bir satırda olacak şekilde
verilmelidir. Her bir adres bilgisinin altında yazarlara ait e-posta adresleri
verilmelidir. Eğer aynı adres bilgisine sahip birden fazla yazar var ise e-postalar
makaledeki sıraya göre verilmelidir.

İlk özet çalışmanın anadilinde verilir ve daha sonra diğer dile göre özet yazılır.
Bu bölümde çalışmada kullanılan yöntemler, çalışmanın yeniliklerini vurgulayan
ve ana bulgularını gösteren kısa bir özet verilmelidir. Özet metni iki yana
yaslanmalı ve 10 punto olmalıdır. Özet yaklaşık olarak 100-250 kelime
içermelidir. Sağlık bilimleri için İngilizce anahtar kelimeler Medical Search
Heading (MesH), Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimlerinden
seçilmelidir. Özet içinde kaynaklar, şekil, tablo numaraları ve dipnot
kullanılmamalıdır. Alfa, beta, delta gibi Latin alfabesinde bulunmayan harfler
açık okunuşlarıyla kullanılmalıdır. Kısaltmalar anahtar kelime olarak
kullanılamazlar, bunun yerine açık halleri yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime sayısı 3 ile 6 arasında olmalıdır. Kelimeler
virgülle birbirinden ayrılmalıdır.

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Örgütlerin Yönetimi
Dergisine yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalarda “Giriş” bölümü olmalı
ve bölüm numarası 1 olmalıdır. Bu bölüm çalışmanın amacı, literatürdeki yeniliği
ve bulguların özetlendiği bölümdür. Dergiye gönderilen tüm makaleler MSWord® 2007 ve üzeri sürümler kullanılarak hazırlanmalıdır.

Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kâğıt boyutunda hazırlanmalıdır. Sol ve sağ
kenarlardan 20 mm, üst kenardan 30 mm, alt kenardan 25 mm boşluk
bırakılmalıdır. Makale içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde
uzun yazımından sonra parantez içerisinde verilerek sonraki kullanımlarda sadece
kısaltılmış hali kullanılabilir. Latin alfabesinde bulunmayan harfler açık
okunuşlarıyla kullanılmalıdır.
Bölüm başlıkları, Tüm bölüm başlıkları kalın ve 10 punto büyüklüğünde olmalı,
başlıktaki kelimelerden sadece ilk kelimenin baş harfi büyük yazılmalı, diğer
kelimelerin tüm harfleri küçük yazılmalıdır. İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye alt
başlıklar, ana başlıklarla aynı formatta sola hizalı yazılmalıdır. Dördüncü
seviyeden daha fazla alt başlık kullanılmamalıdır.
Yazı tipi(Font), ana metin için düz ve iki yana yaslanmış 10 punto büyüklüğünde
“Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır. Ana metin ve başlıkların önce ve
sonra aralıkları(boşlukları) 4 nk ve satır aralığı “Tek” olmalıdır. Vurgu gerektiren
durumlarda eğik veya kalın yazı karakterleri de kullanılabilir.
Denklemler, denklemlerin her biri ayrı satıra yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.
Denklemler, kenarlıkları gizlenmiş 1×2 boyutlu tablo içerisinde verilmelidir.
Birinci hücrenin genişliği %90, ikinci hücrenin genişliği %10 olmalıdır. Birinci
hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası
ise sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sol ve sağ kenar boşlukları
sıfırlanmalıdır. Denklem yazmak için MS-Word® 2007 ve üzeri sürümlerde
bulunan denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır.
Şekiller ve Görseller, bütün şekiller sayfaya göre ortalanmalıdır. Eğer şeklin
etrafındaki fazladan boşluklar (varsa) kırpılmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin
altına yazılmalıdır (bkz. Şekil 1). Makaledeki şekiller en az 300 dpi
çözünürlüğünde olmalıdır. Şekiller bulanık görünmemelidir. Şekil içindeki
yazılar (eğer varsa) net okunabilmelidir ve boyutu metin içindeki yazıların
boyutunu aşmamalıdır. Alıntı yapılmış veya yeniden düzenlenmiş şekiller için
şekil açıklamasından sonra köşeli parantez içinde [] kaynak numarasıyla mutlaka
kaynak gösterilmelidir.

Tablolar, Tablo 1’de örnek bir tablo verilmiştir.
Tablo başlığı, tablonun üstünde yer almalıdır.
Tablo 1. Örnek tablo

Kaynaklar, metin içerisindeki atıflar köşeli parantez “[]” içinde
numaralandırılmalıdır. Kaynak listesi makalenin sonunda makale içinde yer aldığı
sırayı takip edilecek şekilde verilmelidir. Metin içerisinde birden fazla yayına atıf
yapılması gerekiyorsa “ve” anlamında “,” ve/veya “arası tüm yayınlar” anlamında
“-” kullanılmalıdır. Örneğin [1],[2],[5] şeklindeki yazım 1, 2 ve 5 numaralı
yayınlara atıf yapar. [3]-[9] şeklindeki yazım 3 ve 9 dâhil olmak üzere 3 ve 9
arasındaki tüm yayınlara atıf yapar.
Makalelerde kaynaklar bölümü de numaralı bir bölümdür ve en altta verildiği gibi
düzenlenmelidir. Aşağıda verilen kaynaklardan [1],[2] hakemli dergilerde
yayımlanan makalelere, [3] kitaplara, [4] kitapta bölüme, [5] sempozyumlarda /
kongrelerde / konferanslarda sunulan bildirilere, [6] tezlere, [7]
raporlara/standartlara, [8] ansiklopedilere, [9] sözlüklere, [10] mahkeme
kararlarına, [11] film ya da videolara, [12] internet sayfasına, [13] ise gazeteye
ait referans örnekleri olarak verilmiştir.
Sonuçlar, numaralı olarak verilir ve çalışmanın bulgularından yola çıkılarak ileri
düzey değerlendirmelerinin yapıldığı bölümdür. Yazarlar çalışmasıyla ilgili
ileriye yönelik yapılabilecek diğer çalışma ve konulardan da söz edebilir.
Teşekkür, bu bölümde (eğer varsa) destek alınan kurum, proje, kişi, vb. bilgileri
belirtilir.
Yazar Katkı Beyanı, yazar/yazarların katkı oranı beyanına yer verilmelidir.
Etik Kurul Onayı ve Çıkar Çatışması Beyanı, özgün çalışmalar için gerekli ise
etik kurul onayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilere dikkat edilmelidir.
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nin 8. maddesine göre;
* Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve ilgili evraklar dergi
sistemine yüklenmelidir.
* Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih
ve sayı no) yöntem bölümünde, olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü
olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
Not: Etik kurul izni gerektirmeyen fakat yasal/özel izin alınmasının gerekli
olduğu araştırmalarda ‘Yöntem’ bölümü bulunmadığı durumda araştırmanın etik
yönü için yerine getirilen süreçler ‘Kaynaklar’ bölümünden önce ‘Araştırmanın
Etik Yönü’ başlığı açılarak belirtilmelidir.
* Araştırma makaleleri için etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıda
sunulmuştur:

-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri
kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel
yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
-Insan ve hayvanların (materyal/ veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel
amaçlarla kullanılması,
-Insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar

-Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun alındığının belirtilmesi,
başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin
alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi,
-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun
belirtilmesi,
-2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/ doktora
çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir) makaleler için geriye dönük
etik kurul izni gerekmemektedir. Fakat araştırmanın etik yönü bakımından
(aydınlatılmış onam, izinler vb.) yerine getirilen süreçler makalede
belirtilmelidir.
-Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik
Kurul’lara başvurabilmektedir.
-Ç alışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın
uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
Özgün çalışmalar için herhangi bir yazar, kurum ya da kuruluş ile çıkar çatışması
olup olmadığı belirtilmelidir.

[1] Johnson W, Mamalis AG. “The perforation of circular plate with four sided
pyramidally-headed square-section punches”. International Journal of
Mechanical Sciences, 20(3), 801-820, 1990.
[2] Ertürk M. İşletme Biliminin Temel İlkeleri. 8. baskı. İstanbul, Türkiye, Beta
yayınları, 2011.
[3] Koçak AM. Kat Hizmetleri Departmanı. Editörler: Kozak N. Otel
İşletmeciliği, 67–98, Ankara, Türkiye, Detay Yayıncılık, 2004.
[4] Paksoy P. “Turizm Ekonomisi”. 8. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya,
Türkiye, 7–11 Eylül 2007.
[5] Ata F. Understanding customer value using data mining applications: A case
study of an insurance broker. MSc Thesis, Istanbul Arel University, İstanbul,
Turkey, 2018.
[6] T.C. Kalkınma Bakanlığı. “Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018”. T.C.
Kalkınma Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 212, 2013.
[7] Sarç ÖÇ. “Milli Gelir”. İktisat Ansiklopedisi. 2. Cilt. İstanbul, Türkiye, Ak
Yayınları, 1973.
[8] Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü. “Japon Ekonomisi”. İstanbul, Türkiye,
Dünya Yayınları, 1987.
[10] Anayasa Mahkemesi 13.4.1971 tarih ve E. 1970-63, K.1971-38 sayılı
kararı. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi. 450-455, 9 Mayıs 1972.
[11] Necati Akpınar (Yapımcı), Yılmaz Erdoğan (Yönetmen), Vizontele
I [Film], Türkiye. BKM Film, 2000.
[12] T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. “Türkiye
Deprem Tehlike Haritası”. https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi
(01.12.2020).

Etik İlkeler
Aşağıda belirtilen hususları içeren bilimsel çalışmalarda etik kurul iznini
gösteren belgelerin dergiye sunulması ve makale içerisinde de gerekli bilgilerin
verilmesi gerekmektedir;
 Görüşme teknikleri, deney, odak grup çalışması, anket, gözlem ve
mülakat gibi katılımcılardan veri toplanan nicel veya nitel yaklaşımlarla
gerçekleştirilmiş olan her türden araştırma çalışmaları
 Deneysel ya da farklı bilimsel amaçlar gözetilerek insan ve hayvanların
materyal ve veriler dahil kullanımı
 İnsan üzerinde gerçekleştirilmiş olan klinik çalışmalar
 Hayvan deneylerinin yer aldığı çalışmalar
 Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca retrospektif çalışmalar
Bunula birlikte, olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam
belgesinin imza altına alındığına dair bilgi makalede yer almalıdır. Makale
yazarlarına ait olmayan fotoğraf, ölçek, anket gibi içeriklerin makalede
kullanımı amacıyla bu içeriklerin sahiplerinden izin alınmalı ve makalede
belirtilmelidir. Fikir ve sanat eserlerinin kullanılması durumunda telif hakkı
düzenlemelerine uyulması zorunludur.
Aşağıda editörler için özellikler ve kurallar, Yazarlar, Hakemler için ise önemli
bazı etik kurullar verilmiştir:
Editörlerin Özellikleri ve Sorumlulukları:
 Düşünce özgürlüğüne önem gösterir.
 Derginin daha iyi bir noktaya gelmesi ve yayımlanacak olan çalışmaların
daha yüksek kalitede olması için çaba sarf eder.
 Düzeltme ve açıklama yapılması gerektiğinde şeffaf bir şekilde davranır.
 Dergi kapsamına giren makaleleri önemli bir problem olmadıkça ön
değerlendirmeye sokar.
 Kapalı inceleme sürecinde meydana gelebilecek sorunların önüne geçer.
 Çalışma ile ilgili hakem atamalarında konuya uygun seçim yapar.
 Hakemlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlar ve rehberlik eder.
 Hakem ve yazar arasında çıkar çatışması olmaması için gereğini yapar.
 Hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini gizli tutar.
 Tarafsızlık ve bilimsellik bağlamında hakemlerin nesnel bir tutum ile
makale değerlendirmesi yapmalarını sağlar.
 Hakem havuzlarının sürekli güncellenmesini ve geniş olmasını temin
eder.
 Tüm yayın sürecinde görev yapanlarla etkili iletişim kurar, yayın kurulu
üyeleriyle belirli zamanlarda toplantı yapar.
 Kurul üyelerine değerlendirilmesi için göndereceği makalelerde kurul
üyesinin uzmanlığını dikkate alır.
 Alacağı kararlar yayımcı ve dergi sahibinden bağımsız olmalıdır.
 Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde tarafsızlık ilkesine
dayanan adil bir sürecin işletilmesini ve zamanında değerlendirmenin
tamamlanmasını sağlar.
 Okuyucu, hakem ve yazarların bireysel verilerini korur.
 Makalelerde insan ve hayvan deneylerinin yürütülmesi halinde insan ve
hayvan haklarını korunmasını sağlar. Bu gibi çalışmalarda etik kurul
onayı ve gerekli izinlerin belgelendirilmemiş olması durumunda makaleyi
reddeder.
Hakemlerle İlgili Etik Kurallar
 Makalenin değerlendirilmesinde nezaket temelli yapıcı yorumlar getirmeli
aşağılayıcı yorumlardan kaçınmalıdır.
 Nesnel bir değerlendirme gerçekleştirmeli, çalışma kapsamının dışına
çıkmamalıdır. Her ne kadar kapalı inceleme yani kör hakemlik
gerçekleştiriliyor olsa da din, dil, ırk, siyasi görüş ve ticari kaygı gibi
hususların değerlendirmeyi etkilemesine izin vermemelidir.
 Tarafsızlık ilkesi ve gizlilik temelinde süreci tamamlamalıdır.
 Makale inceleme aşamasına geçmeden evvel, olası bir çıkar çatışmasını
fark etmesi durumunda yayını incelememeli ve editörlüğe bilgi
vermelidir.
 Çalışma uzmanlık alanı dışında kalıyorsa değerlendirmeyi reddetmelidir.
 Değerlendirme davetini olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırmalı,
değerlendirmeyi kabul ettiği makaleyi zamanında sonuçlandırmalıdır.
 Makaleyi değerlendirdikten sonra, makale ile ilgili dokümanı imha
etmelidir.
 Değerlendirme davetini olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırmalı,
değerlendirmeyi kabul ettiği makaleyi zamanında sonuçlandırmalıdır.
Yazarlar ile ilgili Etik Kurallar
 Bir makaleyi değerlendirilmesi için dergiye gönderdiğinde, aynı yayını eş
zamanlı olarak başka dergiye de göndermemelidir.
 Dergiye göndereceği makalenin özgün olduğundan emin olmalıdır.
 Bir araştırmanın sonuçlarını, o araştırmanın bütünlüğünü ve niteliğini
bozmadan tek bir makale olarak yayımlamalıdır.
 Makale hangi aşamada olursa olsun (değerlendirme, erken baskı,
yayımlanmış) makale içinde bir hata gördüğünde, düzeltmek veya geri
çekmek maksadıyla editörlüğe bilgi vermelidir.
 Makale içinde veri kullanım hakkı izni, araştırma izni, etik kurul izni,
katılımcı onayı gerektiren durumların olması halinde bunlarla ilgili gerekli
belgeleri ve beyanları sunmalıdır.
 Makalelerde çalışmaya dahil olmayan kişileri yazar olarak eklememeli,
değerlendirme süreci ve yayım aşamasında yazar ekleme ve çıkarma ve de
yazar sırası değiştirme gibi taleplerde bulunmamalıdır.
 Makale içinde faydalandığı kaynakları doğru bir şekilde atıf olarak
vermeli ve bunu etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmelidir.
 Etik kurul izninin gerekli olmadığı makalelerde, bu iznin gerekli
olmadığını, makalenin son sayfasında ve/veya yöntem kısmında beyan
etmelidir.
 Makalenin yazarlarının makaleye olan katkıları, açıklayıcı bir biçimde
makale yazım kılavuzunda ayrılan kısma eksiksiz yazılmalıdır.

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Örgütlerin Yönetimi
Dergisi aşağıda verilen disiplinlerde ve bu disiplinleri içeren çok disiplinli
alanlarda yılda iki kez (Ocak ve Temmuz ayı)??? yayım yapmaktadır.
Fen Bilimleri
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
İstatistik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendislik, Mimarlık ve Doğa Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
İç Mimarlık
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Sağlık Bilimleri
Anatomi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Hemşirelik
İç Hastalıkları
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Sosyal Bilimler
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Felsefe
Finans
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Gelişim Psikolojisi
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler
Kamu Yönetimi
Klasik Türk Edebiyatı
Klinik Psikoloji
Maliye
İşletme
Havacılık Yönetimi
Psikometri
Reklamcılık
Sinema
Siyaset Bilimi
Sosyal Psikoloji
Sosyoloji
Turizm
Türk Dili
İktisat
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Uygulamalı Psikoloji
Yönetim Bilişim Sistemleri
Güzel Sanatlar
Geleneksel Türk Sanatları
Müzik
Plastik Sanatlar
Sahne Sanatları
Sinema
Tasarım
Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu
Ücret Politikası
Hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve süreç sonunda kabul edilen tüm
makaleler herhangi bir ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanır.
Dizinler