Skip to content

Önemli Tarihler

  • Özet Gönderim Son Tarihi: 5 Ağustos 2022

  • Özet Kabul ve Düzeltme Bildirimi :15 Ağustos 2022

  • Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 10 Ekim 2022

  • Tam Metin Kabul Bildirimi:15 Ekim 2022

  • Kesin Program İlanı :20 Ekim 2022

İnsanların sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması, hedeflerinin gerçekleştirilmesi etkin yönetilen örgütleri gerektirir.
Prof. Dr. Ali AKDEMİR / Kongre Başkanı