Skip to content

Davet Metni

Sevgili akademisyenler, tüm ekonomik sektörlerimizin sevgili insan kaynakları ve yöneticileri; 2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’nin duyurusunu yapmış bulunmaktayız.

Amacımız; kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan tüm örgütlerin insan kaynakları ve yöneticilerini bir araya getirmek, akademisyenlerle etkileşimlerini tesis etmek, bildiriler aracılığıyla entelektüel tartışma ortamı oluşturmak, akademik nitelikli çalışmaları yayımlamaktır.

Dinleyici olarak veya bildiriyle katılımınızı, panel organize etmenizi, panellerde konuşma yapmanızı, tartışmalara iştirak etmenizi beklemekteyiz.

Bu yılki ana temamız “Kurumsal, Kentsel, Ülkesel ve Uluslararası Çarpıcı Başarıların Arka Planındaki Yöneticilik-Liderlik Öyküleri” olarak belirlenmiştir. Yanı sıra, kavramsal-kuramsal açıdan yönetim, tematik açıdan yönetim, kurumsal açıdan yönetim ve kurumlararası etkileşim-geçiş açısından yönetim olarak belirlenmiş ana kategorilerdeki konularla ilgili olarak da sunumlar gerçekleştirebilirsiniz.

Kongremizi yerelden, özel sektörden, kamudan ve sivil toplumdan katılacak “Liderler Zirvesi” olarak da betimleyebiliriz…

Zira temalarımızda vurguladığımız gibi kırsal, kentsel, ülkesel ve uluslararası başarılarda liderlik becerisi dominant-baskın niteliktedir. Bu içerikteki başarı örneklerini, öykülerini de platformumuza taşımayı planlamaktayız.

İşletmeci ile kamucunun, yerel yönetici ile sivil toplumcunun etkileşimi, karşılıklı yönetsel ilke transferi yeni başarılara ufuk açacaktır.

11-13 Kasım 2022’de İstanbul’da buluşmak üzere…

Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Kongre Başkanı