Skip to content

ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİNE YENİ YAKLAŞIMLAR (Kongre Kitabı)

ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİNE YENİ YAKLAŞIMLAR

Önsöz

Yıl 2016… Arel Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyeleri ve Üniversitenin üst yönetimiyle “Örgütlerin Yönetimi” adlı bir kitap çalışması yapmak için istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunduk.
Aşina olduğumuz iki kavramdan ibaretti kitap çalışmamızın adı: Örgütlerin Yönetimi. Fakat yalnızca Türkiye’de değil, dünyada yeni bir içeriklendirmeden ve başlıklandırmadan söz ediyorduk. Eş deyimle, yeni bir kavramdan ve yenilikten söz ediyorduk.
Zira örgütlerden söz ederken tüm dünyadaki örgütlerden söz ediyorduk. Kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan örgütleri kapsamımıza almıştık.
Bir yandan işletmeler ve kooperatifler gibi kar amaçlı örgütleri kapsarken; kamu yönetimini, yerel yönetimleri, STK’ları, siyasal partileri, uluslararası örgütleri, en üst düzeyde de devleti kapsıyorduk bir yandan da…
Öyleyse bütün örgütleri kapsayacak yönetim içeriklendirmesi de gerekliydi. Öyle de tasarladık…
Bölümlendirmenin yanı sıra kategorilendirme ile de işe koyulduk:
Kavramsal-kuramsal açılardan yönetim
Tematik-konusal açılardan yönetim
Kurumsal açılardan yönetim
Kurumlar arası geçiş açısından yönetim
Bu 4 kategorinin altında 34 bölüm oluşturduk.
Bir yönüyle tüm örgüt türleri için geçerli yönetim konularını ele aldık. Yanı sıra da örgütüne özel konuları da kurumsal açıdan yönetim kategorisinin altındaki bölümlerde ele aldık. Orijinallik katmak ve yeni yönetim kavramının bileşenlerinin bizler tarafından geliştirildiğini vurgulamak için yönetim bileşenlerimize yönetimin 4K’sı adını verdik:
Kavramsal-kuramsal açılardan yönetim
Tematik-konusal açılardan yönetim
Kurumsal açılardan yönetim
Kurumlar arası geçiş açısından yönetim
Bu orijinal içeriklendirme kategorize etme ve bölümlendirme ışığında çalıştaylar aracılığıyla kitap yazımına başladık. Ve 2018 sonuna doğru Örgütlerin Yönetimi adlı kitabımızı editörlüğümde, çok yazarlı olarak yayın hayatına armağan ettik.
Kitabımız akademik ve iş dünyasında ilgi görünce kongresini yapmaya da karar verdik.
“Kurumlar Arası Geçiş Açısından Yönetim İlkeleri” temalı ilk kongremizi 2020 yılında Arel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirirdik.
İkinci kongreyi 11-13 Kasım 2022 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yine Arel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşirdik.
Her iki kongremize de İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu konferans vererek katıldı. Bakanlar, milletvekilleri, STK’ların başkanları, girişimciler, yöneticiler ve elbette ki çok sayıda akademisyen bildiri ile veya izleyici olarak katıldılar.
İki kongremize de Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Özgür Gözükara, önceki rektörümüz Prof. Dr. Argun Karacabey ve şu anki rektörümüz Prof. Dr. Ercan Gegez katılıp destek verdiler. İlke olarak iki kongremiz için de bildiri özetlerinin yer aldığı bildiriler kitabını yayımladık.
Birinci kongreden sonra seçili makaleleri uluslararası kitabın bölümleri olarak yayımladık.
Şimdi de ikinci kongremizden sonra yine seçili bildirileri “Örgütlerin Yönetimine Yeni Yaklaşımlar” başlığıyla yayınlıyoruz. Elinizdeki kitap ikinci kongre bildirilerinden oluşmaktadır.
Editörlerimiz Prof. Dr. Nurdan Çolakoğlu, Prof. Dr. Harun Demirkaya, Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar ve Prof. Dr. Mehmet Şahin (ÇOMÜ) anlamlı katkı verdiler.Yararlı bir kitap çalışması oldu. Tüm editörlerimize içtenlikle teşekkürler.
Editörler olarak da tüm bölüm yazarlarına teşekkür ediyoruz.
İkinci kongremizin teması “Kurumsal, Kentsel ve Ülkesel Düzeyde Çarpıcı Başarıyı Yönlendiren Liderlik Becerileri” olarak belirlenmiştir. Yüzlerce bildiri sunuldu, konferans verildi, paneller geçekleştirildi.
2024 yılında gerçekleştireceğimiz kongrenin temasını “Yönetim Liderlik Mi, Takım Oyunu Mudur?” şeklinde belirledik.
Yeni kongremizde ve sonrasında yine seçili bildirilerden oluşan kitap çalışmamızda görüşmek üzere…

29 Mart 2023
Prof. Dr. Ali Akdemir
Tüm editörler adına; Kongre Başkanı ve Editör